Дії спортсмена при хворобі

Дії спортсмена при хворобі

Спортсмен, як і будь яка інша особа, може захворіти або перебувати у стані, який потребує застосування певних ліків

  • Якщо для лікування спортсмена необхідне призначення препаратів або методів наведених у Забороненому Списку ВАДА, спортсмену може бути надано дозвіл на використання необхідних ліків.
  • Даний дозвіл не надається спортсмену автоматично, а процедура його надання повинна бути здійснена належним чином з урахуванням виду спорту та рівня спортсмену.
  • Національним антидопінговим центром відповідно до Міжнародного стандарту з терапевтичного використання створено Комітет з терапевтичного використання (КТВ), на сторінці якого можна знайти форму на отримання дозволу. Спортсмен міжнародного рівня повинен подати запит на терапевтичне використання до своєї Міжнародної федерації.  

Нижче наведено послідовність дій спортсмена для отримання дозволу на терапевтичне використання