Запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

Найменування установи: Національний антидопінговий центр

Поштова адреса: вул. Павлівська, 29  м. Київ, 01135, Україна

Електронна адреса: info@nadc.org.ua

Номер телефону: тел/факс (044) 486 00 15

Адреса офіційного веб-сайту: www.nadc.org.ua

Інформація про підрозділ, відповідальний за питання запобігання та виявлення корупції у НАДЦ: уповноважений з питань запобігання корупції

Повідомити про корупцію: anticor@nadc.org.ua

Номер телефону: (044) 486 00 15

Антикорупційна програма Національного антидопінгового центру

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Наказ Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НАДЦ

Зразок «Повідомлення про корупцію»

ПАМ’ЯТКА щодо запобігання та протидії корупції, обмежень, обов’язків та відповідальності за корупційні a6o пов’язані з корупцією правопорушення в НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИДОПІНГОВОМУ ЦЕНТРІ

Права та гарантії захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Права та гарантії захисту викривачів відповідно до інших нормативно-правових актів

Пам’ятка для посадових осіб-суб’єктів декларування НАДЦ

Пам’ятка для посадових осіб-суб’єктів декларування, які звільняються з НАДЦ

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Закон України про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією від 16 березня 2005 р. № 2476-IV

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р.

Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 18 жовтня 2006 року № 251-V

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р.

Закон України про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 252-V

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р.

Закон України про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 253-V

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191

 

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Суб’єкти Повноваження
Національне антикорупційне бюро України

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»
від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Національна поліція України

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р.

№ 580-VIII

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
Прокуратура України

Закон України «Про прокуратуру»

від 14.10.2014 № 1697- VII

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру”, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIII

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики