Фінансова звітність

Фінансова звітність

Баланс Ф1. Баланс

Звіт про фінансові результати (в тисячах)Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Звіт про власний капітал Ф4. Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності  Ф5. Примітки до річної звітності

Квитанція Квитанція 2