Освітні антидопінгові програми: нормативи та керівництва

Освітні антидопінгові програми: нормативи та керівництва

У будь-якій сфері діяльності освіта — це фундамент, що дає широкі можливості для самореалізації та забезпечення збалансованого розвитку особистості. Саме тому освітні програми у сфері антидопінгового регулювання спортивної діяльності відіграють ключову роль. Вони покликані захистити здоров’я спортсменів, зберегти дух спорту та забезпечити право на чесні змагання, вільні від допінгу.

Починаючи з 2015 року, надання освіти всіма антидопінговими організаціями (АДО) є обов’язковим. Але тлумачення освітньої термінології у Кодексі не було. В оновленому Кодексі, що набрав чинності 1 січня 2021 р., маємо чітке визначення поняття «освіта», і звучить воно як «процес навчання з метою прививати цінності та розвивати поведінку, що сприяє і захищає дух спорту, а також запобігає навмисному й ненавмисному допінгу».

Регулювання освітньої антидопінгової діяльності здійснюється ВАДА за допомогою Кодексу, Міжнародного стандарту та Керівництва з освіти. Кодекс окреслює рамки та структуру освітньої діяльності для АДО в межах конкретної цільової групи, у той час як новий Міжнародний стандарт з освіти визначає загальні принципи та мінімальні стандарти планування, впровадження, контролю та оцінки освітніх програм для спортсменів та допоміжного персоналу. Керівництво з освіти надає рекомендації та покрокові інструкції щодо впровадження антидопінгових програм, допомагаючи їх розвивати та вдосконалювати.

Міжнародний стандарт з освіти підкреслює важливість навчання, відзначаючи, що «антидопінговий досвід спортсмена спочатку повинен проходити через освіту, а не допінг-контроль».

НАДЦУ підготував переклад Міжнародного стандарту з освіти українською мовою.

Comments are closed.