Антидопінговий словник

Антидопінговий словник

 • “Акредитовані лабораторії допінг-контролю” – лабораторії, акредитовані Всесвітнім антидопінговим агентством.

 

 • “Антидопінгова організація” – означають юридичну особу, відповідальну за прийняття правил, які стосуються розроблення, здійснення або забезпечення дотримання будь-якого елементу процесу допінг-контролю. Сюди входить, наприклад, Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний параолімпійський комітет, інші організації, які  проводять масштабні заходи та здійснюють на них тестування, Всесвітнє антидопінгове агентство, міжнародні федерації та національні антидопінгові організації.

 

 • “Порушення  антидопінгового правила” в спорті – одне або декілька таких порушень:

a) наявність забороненої речовини або її  метаболітів або маркерів у пробі, взятій із організму спортсмена;

b) використання або спроба використання забороненої речовини або забороненого методу;

c) відмова з’явитись на взяття проби чи неявка на взяття проби без поважних причин після одержання повідомлення відповідно до діючих антидопінгових правил  або від взяття проби ухилення іншим чином;

d) порушення застосовних вимог, які стосуються присутності спортсмена для тестування поза змаганнями, в тому числі ненадання необхідної інформації стосовно його місцеперебування і неявку для тестування, яке призначається на основі обґрунтованих правил;

e) маніпуляції або спроба маніпуляцій із будь-якою частиною допінг-контролю;

f) володіння забороненими речовинами й методами;

g) розповсюдження будь-якої забороненої речовини чи будь-якого забороненого методу;

h) застосування чи спроба застосування будь-якої  забороненої речовини чи забороненого методу до будь-якого спортсмена, або допомога, заохочення, сприяння, підбурювання, укриття або співучасть в будь-якій іншій формі, пов’язані з порушенням чи будь-якою спробою порушення антидопінгового правила.

 

 • “Спортсмен” для  цілей допінг-контролю – означає  будь-яку особу, яка займається спортом на міжнародному або національному рівні, як це визначається кожною національною  антидопінговою організацією та визнається державами-учасницями, а також будь-яка інша особа, яка займається спортом чи бере участь в  спортивному заході на нижчому рівні, як це визнається державами-учасницями. Для цілей програм освіти й підготовки “спортсмен” означає будь-яку особу, яка займається спортом під егідою спортивної організації.

 

 • “Допоміжний персонал спортсмена” – означає будь-якого тренера, інструктора, менеджера, агента, члена штату команди, посадову особу, медичний або парамедичний персонал, які працюють зі спортсменами або займаються лікуванням спортсменів, що беруть участь або готуються до участі в спортивному змаганні.

 

 • “Кодекс” – Всесвітній антидопінговий кодекс, прийнятий Всесвітнім антидопінговим агентством 5 березня 2003 року в Копенгагені та внесений у Додаток 1 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Змагання” – означає одиночну гонку, матч, гру або окреме спортивне змагання.

 

 • “Допінг-контроль” –  процес, який  включає в себе планування проведення тестів, взяття та оброблення проб, лабораторний аналіз, робота з результатами, слухання та апеляції.

 

 • “Допінг у спорті” – випадок порушення антидопінгового правила.

 

 • “Належним чином уповноважені групи допінг-контролю” – групи допінг-контролю, які діють під керівництвом міжнародних або національних антидопінгових організацій.

 

 • “Тестування під час змагання” для цілей диференціації між тестуванням під час змагань та поза ними, якщо правилами будь-якої міжнародної федерації чи іншої відповідної антидопінгової організації не передбачено іншого, – проведення тесту, коли спортсмен відбирається для тестування у зв’язку з його участю в конкретному змаганні.

 

 • “Міжнародний стандарт для лабораторій” – стандарт, внесений у Додаток 2 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Міжнародний  стандарт для тестування” – стандарт, внесений у Додаток 3 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Без попереднього  сповіщення” –  допінг-контроль, який проводиться без попереднього сповіщення спортсмена, при якому встановлюється постійний супровід спортсмена з моменту його сповіщення до взяття проби.

 

 • “Олімпійський рух” – означає всіх тих, хто згоден керуватися Олімпійською хартією і визнає повноваження Міжнародного олімпійського комітету, а саме: міжнародні федерації з видів спорту, які входять до програми Олімпійських ігор, національні олімпійські комітети, організаційні комітети Олімпійських ігор, спортсмени, судді та арбітри, асоціації та клуби, а також всі організації та установи, визнані Міжнародним олімпійським комітетом.

 

 • “Допінг-контроль поза змаганням” – будь-який допінг-контроль, який проводиться поза змаганням.

 

 • “Заборонений список” – список, внесений у Доповнення 1 до цієї Конвенції, в якому вказані заборонені речовини й заборонені методи.

 

 • “Заборонений метод” – будь-який метод, зазначений як такий в Забороненому списку, який внесено в Доповнення 1 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Заборонена речовина” – означає будь-яку речовину, зазначену як така у Забороненому списку, який внесено в Доповнення 1 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Спортивна організація” – означає будь-яку організацію, яка виступає як керівний орган проведення спортивного заходу з одного або декількох видів спорту.

 

 • “Стандарти  видачі дозволів на терапевтичне використання” означають стандарти, внесені у Доповнення 2 до міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

 

 • “Тестування” – частина процесу допінг-контролю, до яких уходить планування проведення тестів, взяття проб, оброблення проб і транспортування проб у лабораторію.

 

 • “Дозвіл на терапевтичне використання” означає дозвіл, який видається відповідно до Стандартів видачі дозволів на терапевтичне використання.

 

 • “Використання” означає застосування, пероральне введення, ін’єкцію або вживання будь-яким іншим способом будь-якої забороненої речовини або забороненого методу.

 

 • “Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА)” – фонд з цією назвою, заснований відповідно до швейцарського законодавства 10 листопада 1999 р.

 

 • АДАМС – це online програма для збору і зберігання даних. У кожного спортсмена є свій профіль, в якому міститься інформація  про його місцезнаходження, пройдених допінг-тестах і їх результатах, дозволах на терапевтичне використання препаратів. Користувачами АДАМС являються спортсмени, представники національних антидопінгових організацій, міжнародних спортивних організацій, національних спортивних організацій, ВАДА і спеціалісти лабораторій, акредитованих ВАДА.

 

 • Пул тестування – це список спортсменів, що створюється антидопінговою організацією. Критеріями внесення спортсменів в цей список являються високі спортивні результати, порушення самими спортсменами або їх персоналом антидопінгових правил в минулому і т.д.

 

 • Національний пул тестування ‒ список спортсменів, що створюється національною антидопінговою організацією (НАДЦ).

 

 • Пул тестування міжнародної федерації ‒ список спортсменів, що створюється міжнародною федерацією вашого виду спорту.