Стероїдний модуль

Стероїдний модуль

1. Яким чином повідомляється про (дані) «стероїдного профілю»?

Дані «стероїдного профілю» мають повідомлятися для кожного зразка сечі спортсмена після проведення початкової процедури тестування (процедури скрінінгу).

 • На даний момент лабораторії повідомляють в АДАМС значення співвідношення Т/Е та концентрації шести маркерів «стероїдного профілю» (тестостерону, епітестостерону, андростерону, етіохоланолону, 5-альфа-антростандіолу та 5-бета-андростандіолу).
 • Рівень інших стероїдів або їх метаболітів в сечі також дуже корисний для визначення «стероїдного профілю» (наприклад, співвідношення андростерон/тестостерон, андростерон/етіохоланолон, 5-альфа-антростандіол/5-бета-андростандіол,  5- альфа-андростандіол/епітестостерон). Ці додаткові співвідношення обчислюються в АДАМС автоматично після повідомлення даних «стероїдного профілю» лабораторіями.

Дані «стероїдного профілю» отримані після проведення початкової процедури тестування для кожного зразка, взятого у спортсмена потім включаються до «стероїдного паспорту спортсмена».

2. Які фактори можуть зробити недійсним (атиповим) «стероїдний профіль»?

 • Лабораторія повідомляє, що «стероїдний профіль» є недійсним (атиповим) якщо протягом початкової процедури тестування був виявлений будь-який чинник, здатний на нього впливати (згідно з технічним документом ВАДА TD2014EAAS, вер. 2.0). Такими чинниками є, наприклад, визначення наявності інших анаболічних стероїдів (наприклад, станозололу), хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у чоловіків, інгібіторів 5-альфа-редуктази, таких як фінастерід або ознаки мікробного забруднення (наприклад, наявність 5-альфа або 5-бета-андростандіону або 4-андростендіону).
 • Ці вимоги можуть бути переглянуті LabEG у співробітництві з  спеціалістами в області біологічного паспорту спортсмена та спеціалістами лабораторії.
 • Крім того, «стероїдний профіль» вважається недійсним (атиповим) якщо лабораторія не може визначити співвідношення Т/Е в пробі виходячи з співвідношення площ або висот коректно проінтегрованих хроматографічних піків (сигналів) (в таких випадках буде вказано значення Т/Е «-1»). 

3. Як буде повідомлено про «стероїдний профіль», якщо лабораторія не зможе виміряти (представити у кількісній формі) специфічні маркери (показники, складові) профілю, наприклад, тестостерон?

 • У випадку, коли лабораторія не зможе виміряти концентрацію специфічних маркерів «стероїдного профілю» навіть після проведення повторного аналізу (якщо це можливо) лабораторія вказує, що значення концентрації маркеру  становить «-1».
 • Проте, це не буде робити «стероїдний профіль» недійсним (атиповим), навіть якщо таким маркером (показником, складовою) є, наприклад, тестостерон та/або епітестостерон: доки співвідношення Т/Е можна буде встановити шляхом співвідношення площин або висот коректно проінтегрованих хроматографічних піків (сигналів) лабораторія буде повідомляти значення Т/Е і «стероїдний профіль» буде вважатись дійсним (не буде вважатись атиповим).

4. Чому лабораторіям рекомендують проводити тестування на наявність кетокеназолу та метаболітів етанолу під час процедури підтвердження, але не під час процедури початкового тестування (скрінінгу)?

 • Визначення підвищеної кількості кетокеназолу або метаболітів етанолу під час початкової процедури тестування може призвести до негайного анулювання «стероїдного профілю» проби (до визначення «стероїдного профілю» проби як атиповий).
 • Оскільки ці речовини не є забороненими (Не будучи забороненими речовинами) (крім етанолу в деяких видах спорту) визначення наявності цих речовин не буде основою (передумовою) для несприятливого результату аналізу та не буде мати негативних наслідків для спортсмена.
 • Внаслідок цього, викликане фактом наявності цих речовин (спровоковане цими речовинами) визнання «стероїдного профілю» недійсним (визнання «стероїдного профілю» атиповим) може бути «легітимно» використано для маскування зловживання ендогенними анаболічними стероїдами. Проте, кетокеназол та метаболіти етанолу не впливають та результати процедури підтвердження за допомогою IRMS (мас-спектроскопії ізотопного співвідношення).
 • Таким чином, з метою уникнення використання цих речовин як маскуючих агентів, рекомендовано проведення підтверджуючого аналізу за допомогою методу IRMS зразків з цим потенційно видозміненим «стероїдним профілем» і це встановлення наявності кетокеназолу та метаболітів етанолу проводилось паралельно протягом процедури підтвердження. Проте, позитивний результат IRMS-аналізу буде слугувати для звинувачення  спортсмена в порушенні антидопінгових правил, незалежно від наявності в пробі кетокеназулу або метаболітів етанолу.

5. Що таке «атиповий результат за паспортом» в «стероїдному профілі»? Що призводить до «атипового результату за паспортом?

 • Як тільки лабораторні результати визначення «стероїдного профілю» зразка вводиться в форму допінг-контролю в АДАМС, вони аналізуються за допомогою математичної моделі (т.зв. адаптивної моделі), яка обчислює з 99% ймовірності, що значення даних «стероїдного профілю»  сумісні з нормальним фізіологічним станом спортсмена.
 • Будь-які значення, які випадають за цю фізіологічну ймовірність, позначаються адаптивною моделлю як атипові. Хоча адаптивна модель з результатів, які містяться в «стероїдному паспорті», використовує (спирається на)  чотири співвідношення, а саме  T/E, андростерон/тестостерон, андростерон/етіохоланолон та 5-альфа-антростандіол/5-бета-андростандіол, «атиповий результат за паспортом»  оголошується лише у випадку атипово високого значення співвідношення Т/Е.
 • «Атиповий результат за паспортом» вказує на можливість вживання синтетичних форм ендогенних анаболічних стероїдів, таких, як тестостерон, його прекурсорів (наприклад, дегідроепіандростерон) або активних метаболітів (дегідротестостерон), а також непрямих форм стероїдних допінгів, таких як інгібітори ароматази.
 • Не дивлячись на те, що модель не дозволяє безпосередньо детектувати  індивідуальні заборонені субстанції, вона дозволяє визначити, що зміна «стероїдного профілю» є результатом вживання допінгу

6. Якими є наслідки «атипового результату за паспортом»?

 • Якщо «атиповий результат за паспортом» є наслідком аномально високого значення Т/Е, то він автоматично тягне за собою проведення процедури підтвердження, включаючи аналіз методом мас-спектроскопії ізотопного співвідношення (IRMS) та визначення кількості (методом газової хромато-мас-спектрометрії) основного маркеру «стероїдного профілю».
 • «Атиповий результат за паспортом» також може бути використаний для виваженого цільового довготривалого тестування спортсмена. В решті решт, «атиповий результат за паспортом» може бути підставою для звинувачення атлета в порушенні антидопінгових правил.

7. Яка різниця між «запитом на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» та «запитом на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю»? Що повинна робити лабораторія в кожному випадку?

Після проведення початкової процедури тестування зразку А лабораторія повідомляє «стероїдний профіль» в АДАМС, після чого АДАМС може автоматично генерувати два типи повідомлення:

1) «запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом», або

2) «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю».

Умови (наслідки), які можуть ініціювати обидва типи повідомлення коротко наведені нижче:

–        «Запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом»: лабораторії отримають негайний «запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» з АДАМС, якщо 1) зразок внесений в форму допінг-контроля в АДАМС, ТА 2) це не є перший протестований зразок спортсмена, ТА 3) якщо після застосування адаптивної моделі, виявиться, що значення Т/Е є аномально великим, АБО 4) якщо значення концентрації деяких стероїдів є аномальним у порівнянні з значенням опорним значенням генеральної сукупності (наприклад концентрація Т або Е > 200 нг/мл у чоловіків та > 50 нг/мл у жінок).

Після отримання «запиту на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» лабораторія повинна негайно продовжити проведення процедури підтвердження за допомогою методу IRMS або тандемної газової хромато-мас-спектрометрії за рахунок органу з тестування.

–        «Запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю»: натомість, лабораторія отримує автоматичний «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю» через 14 днів після дати отримання зразка (поле «Дата отримання лабораторією» в АДАМС), якщо 1) цей зразок не підходить до форми допінг-контролю в АДАМС (наприклад, коли орган з тестування не використовує АДАМС або не вводить інформацію з форми допінг-контролю в АДАМС), АБО 2) це перший тест стероїдного паспорту спортсмена, ТА 3) якщо значення Т/Е більше 4, АБО якщо концентрація компонентів зразка відповідає значенням наведеним в п. 3 технічного документа щодо ендогенних анаболічних стероїдів – вимірювання та звітування (TD2014EAAS вер. 2.0), наприклад концентрація Т або Е > 200 нг/мл для чоловіків або > 50 нг/мл для жінок. Після отримання «запиту на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю» лабораторії зв’язуються з органом з тестування та продовжують процедуру підтвердження, яка включає використання методу IRMS за рахунок органу з тестування,  якщо тільки орган з тестування не доведе, що процедура підтвердження не є необхідною.

–        Крім двох автоматичних повідомлень через АДАМС, лабораторія, засновуючись на експертизі, може порадити органу з тестування провести IRMS та провести процедуру підтвердження, санкціоновану органом з тестування (не зважаючи, чи було отримано повідомлення АДАМС). В де-яких випадках, лабораторія може мати діючу угоду з органом з тестування, яка дозволяє проводити мас-спектросопічний аналіз ізотопного співвідношення в підозрілих зразках.

8. Що трапиться, якщо антидопінгова організація не використовує АДАМС?

 • Якщо дані з форми допінг-контролю не вводяться в АДАМС, результати тестування зразка, які повідомляються не можуть бути співвіднесенні з певним спортсменом, і, таким чином, «стероїдний профіль» зразка не може бути введений в паспорт спортсмена та оброблений адаптивною моделлю в АДАМС. Як наслідок, АДАМС автоматично застосує менш рентабельні правила запуску методики IRMS (наприклад Т/Е > 4).
 • Потім лабораторія перейде до проведення процедури підтвердження, якщо будуть виконані критерії, вказані в п. 3 технічного документу TD2014EAAS вер. 2.0; наприклад, всі зразки з Т/Е > 4, інформація по яких не буде перенесена з форми допінг-контролю в АДАМС, отримають повідомлення про «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю».
 • Мас-спектроскопічний аналіз ізотопного співвідношення виключається, якщо АДО може показати, що вочевидь атиповий «стероїдний профіль» є результатом нормального фізіологічного стану для цього окремого спортсмена (наприклад, якщо АДО має попередні дані про довготривалий «стероїдний профіль» спортсмена, який показує, що значення даного зразка знаходиться в нормальних фізіологічних межах спортсмена).

Є два шкідливих наслідки для АДО, які не використовують АДАМС:

 1. АДО не в змозі побудувати стероїдний профіль спортсмена, який складається з досліджень (тестів), проведених кількома агентствами; та
 2. Ймовірно, АДО буде зобов’язано провести більше аналізів методом  IRMS, оскільки співвідношення Т/Е > 4 є менш вдосконаленим відображенням (провісником) можливого використання допінгу, ніж адаптивна модель, яка використовується в АДАМС.

9. Як буде повідомлений результат аналізу зразка зразок, якщо, з точки зору лабораторії, «стероїдний профіль» зразка, який був визначений під час процедури початкового тестування, виглядає підозрілим?

 • Лабораторія повинна повідомити значення компонентів «стероїдного профілю» як встановлено з початкової процедури тестування в АДАМС, і повідомити результати аналізу зразка у відповідності з проведеним дослідженням, наприклад, «негативний» («не було встановлено наявність заборонених субстанцій або їх метаболітів або маркерів заборонених методів, згідно наведеного переліку методик») якщо в зразку не було виявлено заборонених субстанцій або методів, або «несприятливий результат аналізу» або «атиповий результат аналізу» якщо відповідна процедура підтвердження вказала на наявність в зразку «А» відповідної забороненої субстанції або її метаболіту.
 • Лабораторія не повинна надалі безпосередньо повідомляти у випадку Т/Е > 4 про атиповий результат, але повинна повідомити про «негативний» результат аналізу, якщо при аналізі зразку не було отримано інших даних. Використання адаптивної моделі в АДАМС по відношенню до «стероїдного профілю» визначатиме, чи підвищене значення співвідношення Т/Е є «атиповим результатом по паспорту», або, навпаки, якщо будуть виконані умови «підозрілого стероїдного профілю» (що буде відповідати Т/Е > 4) адаптивна модель не може бути застосована. В будь-якому випадку лабораторія отримає автоматичне підтвердження запиту від АДАМС продовжувати процедуру підтвердження. Потім лабораторія оновить статус «Результат аналізу зразка» в АДАМС, засновуючись на результаті процедури підтвердження «стероїдного профілю» (методом IRMS).
 • Проте, іноді, лабораторія може проводити процедуру підтвердження за допомогою методу IRMS до повідомлення в АДАМС про результат дослідження стероїдного профілю, отриманого після (внаслідок) проведення початкової процедури тестування. Наприклад, лабораторія може мати діючу договірну угоду з органом з тестування, яка дозволяє їй проводити аналіз за допомогою методів IRMS або тандемної газової хромато-мас-спектроскопії негайно для будь-якої проби, яку лабораторія вважає підозрілою. В таких випадках, лабораторія може одразу переходити до проведення підтверджуючого аналізу (процедури підтвердження) зразка, і потім повідомляти в АДАМС значення (параметрів) «стероїдного профілю», визначенні в початковій процедурі тестування (під час проведення початкової процедури тестування), значення параметрів, підтверджених методами IRMS або тандемної газової хромато-мас-спектроскопії та результат аналізу зразка згідно процедури підтвердження за допомогою методу IRMS, як було викладено в технічному документі ВАДА по визначенню синтетичних форм ендогенних анаболічних андрогенних стероїдів методом газової хроматографії-спалювання-мас-спектроскопії ізотопного співвідношення (TD2014IRMS). Коли лабораторія вже провела аналіз методом IRMS та повідомила результати в АДАМС, вона не отримує повідомлення про запит щодо проведення процедури підтвердження від АДАМС.

10. Коли лабораторія повинна проводити процедуру підтвердження за допомогою методу IRMS?

Згідно TD2014EAAS, аналіз методом IRMS є обов’язковим після отримання повідомлення «Запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» через АДАМС.

 • Після отримання повідомлення «Запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю» лабораторія має перейти до процедури підтвердження, якщо тільки орган з тестування, за попереднім запитом, не підтвердить протягом 7 календарних днів, що процедура підтвердження не є необхідною.
 • Якщо орган з тестування підтвердить, що підтвердження не є необхідним, лабораторія оновить результат аналізу зразку в АДАМС, і в коментарях зазначить, що орган з тестування вирішив, що процедура підтвердження не є необхідною, та пояснення цього рішення, надану органом з тестування.
 • Якщо орган з тестування не зможе підтвердити, що процедура підтвердження не є необхідною, лабораторія переходить до процедури підтвердження і оновлює запис в АДАМС згідно з отриманими результатами (відповідно до TDIRMS).

Лабораторія може провести аналіз методом IRMS на основі дійсної договірної угоди з органом з тестування, або за запитом органу з тестування, за запитом відділу управління паспортом спортсмена або за запитом ВАДА.

11. Чи може лабораторія проводити процедури підтвердження методом IRMS або тандемної хромато-мас-спектроскопії одразу, якщо профіль зразка відповідає критеріям «підозрілого стероїдного профілю», вказаним в  TD2014EAAS (напр. T/E > 4; T або E > 200 нг/мл для чоловіків або > 50 нг/мл для жінок)?

 • В принципі, лабораторія повідомляє в АДАМС значення параметрів «стероїдного профілю», які було встановлено під час початкової процедури тестування, та чекає на отримання від АДАМС «запиту на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» (одразу після повідомлення результату) або «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю» (протягом 14 календарних днів після отримання лабораторією зразка). Це особливо важливо для T/E > 4, оскільки якщо адаптивна модель не може бути використана для обробки стероїдного профілю, для якого отриманий «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю», лабораторія повинна увійти в контакт з органом з тестування перед проведенням процедури підтвердження. 
 • Проте лабораторія завжди отримує «запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» (якщо адаптивна модель може бути застосована) або «запит на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю» (якщо адаптивна модель не може бути застосована) коли зразок відповідає будь-якіому концентраційному критерію (наприклад, великі значення концентрацій T, E, андростерону або етіохоланолону).
 • Внаслідок цього, коли виявлений зразок з такими характеристиками, і не отриманий негайний «запит на процедуру підтвердження «атипового результату за паспортом» через АДАМС після повідомлення «стероїдного профілю», лабораторія може не чекати 14 днів для отримання «запиту на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю», а одразу зв’язатися з органом з тестування для переходу до проведення процедури підтвердження зразка. Це дозволяє уникнути обов’язкового очікування отримання «запиту на процедуру підтвердження підозрілого стероїдного профілю», що може бути важливим, наприклад, для змагального тестування під час проведення великих спортивних заходів, під час яких необхідним є швидка видача лабораторних результатів.

Як було зазначено, лабораторія  може мати діючу договірну угоду з органом з тестування, яка дозволяє їй проводити аналіз методом IRMS одразу для будь-якого зразка, які вона може вважати підозрілим.

12. Як повідомляється про результат аналізу методом IRMS?

 • Як встановлено в TD2014IRMS, результат аналізу методом IRMS має бути проведений як частина процедури підтвердження та повідомлений як «несприятливий результат аналізу» (для позитивного результату), «атиповий результат» (для непереконливого результату) або «не було встановлено наявність заборонених субстанцій або їх метаболітів або маркерів заборонених методів, згідно наведеного переліку методик» (для негативного результату).
 • Перед повідомленням про «позитивний результат аналізу» для IRMS, лабораторія повинна отримати другий висновок експерту з іншої ВАДА-акредитованої лабораторії.

13. Чому додатково до підтверджуючого аналізу методом IRMS для «атипового результату за паспортом» вимагається кількісне визначення основного маркеру атипового «стероїдного профілю»?

 • Аналіз методами IRMS та газової хромато-мас-спектроскопії або тандемної газової хромато-мас-спектроскопії надають незалежні та взаємодоповнюючі дані.  Наприклад, значення концентрації маркеру «стероїдного профілю» може бути поза розмахом значень довготривалих вимірів даного маркеру, проте бути ендогенного походження (наприклад мікробіологічне утворення вільного тестостерону).
 • З іншого боку, «стероїдний профіль» може бути змінений стероїдними препаратами, які не визначаються за допомогою методу IRMS.
 • Підтверджені значення «атипового результату за паспортом»  складають перевірені дані зміненого «стероїдного профілю», які розглядаються радою експертів та відділом управління паспортом спортсмена під час процесу управління результатами.

14. Що трапиться, якщо «атиповий результат за паспортом» для стероїдного профілю не буде підтверджено результатами дослідження IRMS?

«Атиповий результат за паспортом» для стероїдного профілю може бути результатом стероїдного препарату, який може не визначатися методом IRMS. В такому випадку вся інформація відносно специфічного «атипового результату за паспортом» (наприклад, значення даних профілю, наявність будь-яких факторів, які можуть впливати на зміну профілю), а також результати довготривалого вивчення стероїдного профілю, за наявності, буде розглянута радою експертів під час аналізу можливості використання «атипового результату за паспортом» для доведення факту порушення спортсменом антидопінгових правил.

15. Чи може  зразок з очевидно нормальним стероїдним профілем бути відправлений на підтвердження методом IRMS? Що трапиться, якщо аналіз методом IRMS дасть позитивний результат?

Так, зразок може бути направлений на аналіз методом IRMS будь-коли, наприклад, за вимогою органу з тестування, відділу управління паспортом спортсмена або ВАДА. У випадку позитивного результату, буде повідомлено про несприятливий результат аналізу з наступним звичайним для таких випадків процесом управління результатами.

16. Що відбувається з результатами довготривалого вивчення стероїдного профілю спортсмена, якщо він покараний за порушення антидопінгових правил?

Коли спортсмен є покараним за порушення антидопінгових правил, яке засноване на вживанні субстанції або використанні методу, які в стані впливати на стероїдний профіль, його стероїдний паспорт  обнуляється, тобто буде створено новий стероїдний паспорт в момент, коли у спортсмена буде взяти новий зразок після закінчення періоду дискваліфікації.