Антидопінгова діяльність

Антидопінгова діяльність

Національна антидопінгова програма розробляється та реалізується Національним
антидопінговим центром (НАДЦ), як частина всесвітньої антидопінгової програми та
спирається на принципи викладені у Всесвітньому антидопінговому Кодексі.

Мета програми полягає у профілактиці, попередженні застосування та розповсюдження
допінгу в спорті шляхом оптимальної гармонізації та впровадження кращих методів
організації боротьби з допінгом.

Основними напрямками діяльності в реалізації антидопінгової програми в Україні є:

 адаптація та імплементація антидопінгових правил;
 розробка плану розподілу тестувань;
 створення Національного реєстраційного пулу тестувань спортсменів;
 відбір проб;
 обробка результатів;
 розгляд запитів на терапевтичне використання (ТВ);
 підготовка матеріалів для проведення слухань;
 переклад та оприлюднення нормативної документації ВАДА;
 проведення освітніх програм;
 співробітництво з Національним антидопінговим агентством
Німеччини.

  • Адаптація та імплементація антидопінгових правил полягає у розробці антидопінгових правил НАДЦ на основі моделі, яку розробили у ВАДА, та приєднання до цих правил всіх зацікавлених сторін в українському спорті.
    Виходячи з оцінки ризиків по видах спорту, їх популярності та успішності на міжнародній арені створюється математична модель, яка дозволяє розраховувати відносну кількість тестувань по кожному з видів спорту.
  • Наступним кроком є внесення спортсменів до Національного реєстраційного пулу тестувань на основі їх рейтингу. Після інформування спортсменів про внесення їх до пулу, вони повинні надавати інформацію про своє місцезнаходження, що дозволяє проводити тестування в поза-змагальний період без попередження.
  • Відбір проб спортсменів проводиться також і у змагальний період без попереднього повідомлення.
  • Обробка результатів аналізів проб тих спортсменів та осіб, які підпадають під юрисдикцію НАДЦ відповідно до положень статті 7 Кодексу, проводиться Національним антидопінговим центром.
  • Розгляд запитів на терапевтичне використання (ТВ) проводиться Комітетом терапевтичного використання (КТВ) НАДЦ. Комітет є незалежним від центру у прийнятті рішень щодо дозволів на ТВ. КТВ НАДЦ приймає запити та видає відповідні дозволи виключно для спортсменів національного рівня. Спортсмени міжнародного рівня повинні подавати запити до КТВ відповідної міжнародної федерації або, у разі участі у крупному міжнародному змаганні, до КТВ Організатора такого змагання.
  • Проведення слухання про порушення антидопінгових правил проводиться Дисциплінарною антидопінговою комісією. Організація неупереджених слухань реалізує право спортсмена чи іншої особи, яку обвинувачують у вчиненні порушення антидопінгових правил, на розгляд його справи відповідно до статті 8 Кодексу.
  • Переклад нормативної документації ВАДА проводиться спеціалістами НАДЦ та оприлюднюється на сайті. Крім того, основні документи друкуються в паперовому вигляді та розповсюджуються під час проведення семінарів.

Співробітництво із Німецьким антидопінговим агентством полягає в консультуванні НАДЦ з метою розвитку організаційної структури, комітетів, норм, правил та антидопінгових програм для досягнення повної відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу та нормативним документам ВАДА.

Дана програма є політикою діяльності Національного антидопінгового центру в галузі боротьби з допінгом.